Chat với ADMIN
Nhắn Ngay
Đổi Thẻ Cào Tự Động

Lưu ý

 Hệ Thống Đổi Thẻ: An Toàn - Uy Tín - Giá Tốt Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín

 Min Rút 5.000đ - Có Hỗ Trợ Kết Nối Api Cho Các ShopĐã Xác Minh

 Xử Lý 5s - Không Nuốt Thẻ - Bảo Mật Thông Tin Api✅

►Khách hàng có sản lượng 1tr/ngày ib ADMIN để được lên ĐẠI LÝĐổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín

Facebook Admin

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành Viên 12% 12.4% 13% 11.2% 11.2% 11% 11.5% 13.5% 14%
Đối Tác 11.5% 11.9% 12.5% 10.7% 10.7% 10.5% 11% 13% 13.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành Viên 10.3% 10.3% 10.3% 9.8% 9.8% 10.3% 10.3% 11.7%
Đối Tác 9.8% 9.8% 9.8% 9.4% 9.4% 9.8% 9.8% 11.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành Viên 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 16% 15% 15% 15%
Đối Tác 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15% 14% 14% 14%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành Viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đối Tác 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành Viên 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 9.5%
Đối Tác 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10% 10%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành Viên 15.7% 15.7% 27.5% 15.7% 15.7% 15.7% 27.5% 15.7% 15.7% 27.5% 16.7% 16.7%
Đối Tác 15.2% 15.2% 25% 15.2% 15.2% 15.2% 25% 15.2% 15.2% 25% 16.2% 16.2%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành Viên 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Đối Tác 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành Viên 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 14.7% 14.7% 16.7%
Đối Tác 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 14.2% 14.2% 16.2%
Nhóm 20.000đ
Thành Viên 17%
Đối Tác 17%
Mua Thẻ Cào Auto
► Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài giờ